0916683122

DyeSorb

Dyesorb:

  • Vật liệu hấp thụ và phân hủy các chất ô nhiễm thuốc nhuộm
  • Quy cách: 60 lít/thùng (40.7kg/thùng)
Danh mục: