0916683122

Filtersorb CT

Filtersorb CT
– Vật liệu xử lý cáu cặn cation và anion
– Quy cách: 60 lít/thùng (43kg/thùng)

Danh mục: