0916683122

Filtersorb SP3

Filtersorb SP3:

  • Vật liệu ngăn cáu cặn, dùng trong xử lý nước
  • Quy cách: 60 lít/thùng (47kg/thùng)
Danh mục: