0916683122

INSTANT I-SOFT® DW

  • Trạng thái :Xử lý nước uống và nước sinh hoạt
  • Ứng dụng :Cho các màng membrane dùng để xử lý nước mặn, nước lợ và các nguồn nước tái sử dụng
Danh mục: