0916683122

INSTANT I-SOFT® ON

Trạng thái :

• Kiểm soát cáu cặn và ăn mòn bằng chất khử oxy hòa tan không bay hơi
• Xử lý nước lò hơi
• Lò hơi với hệ thống khép kín

Danh mục: