0916683122

INSTANT I-SOFT ROB

  • Trạng thái : INSTANT I-SOFT RO (ngăn cáu cặn và ăn mòn cho màng membrane)
  • Ứng dụng :Cho các màng membrane dùng để xử lý nước mặn, nước lợ và các nguồn nước tái sử dụng
Danh mục: