0916683122

Katalox Light

Katalox Light
– Vật liệu xúc tác lọc tiên tiến
– Loại bỏ sắt, mangan, hydro sunfua, asen, kim loại nặng và nuclit phóng xạ
– Khả năng lọc 3-5 micron
– Quy cách: 28 lít (30kg)/bao

Danh mục: