0916683122

Redoxy 4C

Redoxy-4C:

  • Hoạt chất xử lý sinh học (gồm 1kg Redxxx + 4kg Oxy-3C)
  • Quy cách: 1kg/túi
Danh mục: