0916683122

TNSTANT I-SOFT® NB

Lưu ý quan trọng: Khi sử dụng kết hợp INSTANT I-SOFT® NB cho hệ thống làm mát, hệ thống trao đổi nhiệt, người vận hành phải tìm dòng có lưu lượng lớn nhất chảy tập trung về hệ thống để đưa hóa chất vào bên trong đường cấp nước.

Danh mục: