0916683122

TNSTANT I-SOFT® OB

Cấp liệu

  • INSTANT I-SOFT® OB được đóng gói thành thùng 4 bao 5kg.
  • Có thể đóng gói theo trọng lượng khác nếu có yêu cầu.
Danh mục: