0916683122

Zeosorb

Zeosorb:

  • Vật liệu lọc (lọc cặn, dùng thay thế cho cát lọc)
  • Quy cách: 30 lít (25kg)/baoZeosorb: vật liệu lọc (lọc cặn, dùng thay thế cho cát lọc)
  • Quy cách: 30 lít (25kg)/bao
Danh mục: